Uznávání zkoušek

Uznání zkoušky (zápočtu) absolvované na jiné vysoké škole ve stejném studijním programu

 

Podmínky pro uznání zkoušky (zápočtu) jsou následující:

 

Od jejího absolvování neuplynulo více než 5 let, byla ohodnocena známkou 1 (A), 1- (B) nebo 2 (C), obsahově a množstvím kreditů bylo studium srovnatelné.

O uznání zkoušky (zápočtu) rozhoduje děkan fakulty.

 

Není možno uznat zkoušku absolvovanou na vyšší odborné škole.

 

Postup:

 

Žadatel/ka  si stáhne žádost z  www stránek fakulty, vyplní ji, přiloží kopii výpisu o vykonaných zkouškách a zápočtech nebo suplement, a vše postoupí studijnímu oddělení. Při splnění výše uvedených podmínek děkan žádost o uznání zkoušky (zápočtu) schválí.