Přehled školného a sazebník poplatků spojených se studiem

Školné

Bc. Management

 Při platbě měsíčně k 1. dnu v měsíci (říjen – červenec) 3.100 Kč mesíčně,
 Při platbě jednorazově k 1. 10. (nebo ke dni zápisu, nastane-li později)  jednorázově 37.200 Kč

Sazebník poplatků

Poplatek za přijímací řízení 500 Kč
Potvrzení o studiu za aktuální semestr zdarma
Potvrzení o studiu za jiný než aktuální semestr 100 Kč
Přijetí žádosti o individuální studjiní plán 3000 Kč
Uznání předmětu – jeden předmět 200 Kč
Přijetí obecné žádosti 200 Kč
Přijetí obecné žádosti při dluhu školného 500 Kč
První upomínka dluhu školného (e-mail) zdarma
Druhá a každá další upomínka dluhu školného (dopis) 200 Kč

 

Všechny poplatky a školné se hradí  na účet číslo 115-758 408 0287/0100 s uvedením variabilního symbolu podle data narození ve formátu RRRRMMDD (příklad: narozen/a jsem 26. 4. 1918, pak tedy 19180426 = rok, měsíc, datum).