I. Semestr – předměty a vyučující

Základy organizace a managementu,  PhDr. Mgr. et Mgr. Jan Beer

Cizí jazyk,  PhDr. Marie Formáčková

Informační technologie,  Ing. Bc. Jan Loucký

Základy marketingu,  Doc. Giuseppe Maiello

Sociologie,  JUDr. Miroslav Mitlohner, CSc.

Školení v oblasti sociálních dovedností,  PhDr. Bc. Petr Novák, Ph. D.

Filosofie,  Doc. ThDr. Ivan Štampach

Matematika,  Ing. Pavlína Voláková, Ph. D.

Tělesná výchova,  PhDr. Mgr. Marek Vraný

 

Mikroekonomie – bude upřesněno