Informace o akreditaci

Studium na Fakultě managementu a humanitních věd v Praze Vysoké školy Humanitas v Sosnowci se řídí platným akreditačním rozhodnutím Akreditační komise Polské republiky, právním řádem Polské republiky a Zákonem o vysokých školách České republiky.

Úspěšní absolventi prvostupňového vysokolškého vzdělání, které prostřednictvím Fakulty managementu a humanitních věd v Praze poskytuje Vysoká škola Humanitas v Sosnowci získávají titul Licenciát (Lic.), který je na stejné úrovni jako v České republice využívaný titul Bakalář (Bc.)

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulů vydávaných v České republice a v Polské republice je tedy titul Lic.  dostatečným předpokladem pro pokračování v druhostupnovém VŠ studiu.